Reviews

Cliënten en anderen met wie ik over werk en leven praat, zeggen:

Het was een groot genoegen. Ik vond je rol erg waardevol. Ik laat je volgende week meer weten over het vervolg. * Man, 64 jaar directeur Openbare Bibliotheek.

Christine heeft mij verschillende malen enorm geholpen bij de voorbereiding van lastige gesprekken. Haar stijl van vragen leidt ertoe dat de kern van de problemen (en daarmee het werkelijke dilemma) op tafel komt te liggen. Ze weet de vragen zo te stellen dat je uit je comfortzone wordt gehaald zonder dat je daardoor van streek raakt. Als de problemen benoemd zijn, worden verschillende aanpakken/oplossingen bekeken. Je krijgt zodoende als het ware verschillende handelingsalternatieven aangereikt, waaruit je de beste kunt kiezen. * Man 62, UHD, universiteit

Bevrijding en daarna Hartjesdag, Joh. Braakensiek

Je hebt goud in handen (workshop Kiezen doe je zelf met 100 mensen), * Coach, 65 jaar

Ik vind je een zeer goed bestuurder en je bijdrage/input vond ik altijd erg waardevol. * Jurist bij mediabedrijf man, 40 jaar

Ik heb inmiddels wel een goed gevoel bij de coaching hoewel ik na de vorige keer even in verwarring was.
Neem ik mijn gevoel wel of niet serieus als het om wezenlijke kwesties gaat zoals “waar wil ik naar toe”? Of leg ik het naast me neer? Ga ik de confrontatie met mezelf uit de weg? Doe ik dat nu ook niet door over te gaan tot de orde van de dag en me te schikken in mijn nieuwe rol? Ik wil dit nader onderzoeken met Christine. * Man, 45 jaar, directeur mbo

Jij wekt zo’n vertrouwen (door je persoon, je vragen en je krijgt het gevoel dat je de situatie goed kan inschatten),dat je veel wilt delen. Je doet wat je altijd doet.  Heel natuurlijk gaat dit je af: je analytische vaardigheden, overstijgen en meedenken. Kennis en ervaring van “wat er te koop is in de wereld”. * Vrouw, principal consultant en executive psycholoog, nu werkzaam bij DNB, 52 jaar

Zou je dit programma (= verhaal achter je cv) aan iemand anders aanbevelen?
Ja, een eye opener! Kernkwaliteiten (workshop Kiezen doe je zelf) en het verhaal achter mijn cv. Het heeft me veel duidelijkheid gegeven in wat ik kan en dat ik zeker wel nadenk en dacht over welke stappen ik onderneem. Ik doe het dus niet zonder reden. Het heeft me rust en een stukje zelfvertrouwen gegeven. Ook een stukje onzekerheid mbt mijn valkuilen, hoe ga ik hiermee aan de slag en hoe teckel ik deze. * Vrouw 30 jaar, officemanager, commercieel

Ik vind het jammer als persoon dat jij ons gaat verlaten. In de afgelopen periode heb je naar mijn mening altijd een hele constructieve en professionele bijdrage aan de discussies geleverd. * Man 50, accountant grote commerciële wereldspeler